Μια Μέρα Πριν

Tης Ιώς Αρματά σε σκηνοθεσία Τάσου Φραγκιά. Από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο θέατρο ΠΚ

Φαίδρας ‘Ερως - Κριτική

Ο Τσιμάρας Τζανάτος περικυκλώνει τον Ιππόλυτο, μέσα στην ανθρώπινη αλαζονεία της πίστης του δόγματος, μέχρι να διαπιστώσει την μικρότητα του και να αφεθεί στην λατρεία ενός ετερόκλητου Διονύσου. ...