Δώρο γενεθλίων

Θεσσαλονίκη, 2021. Τοποθεσία: κάποιοι κακόφημοι δρόμοι γύρω από το Πανεπιστήμιο.