Γιώργος Κυριάκος, Νίκος Μερτζάνος, Σπύρος Παρασκευάκος

Τρεις Συνθέτες Παρουσιάζουν. Πέμπτη 23 Μαΐου στις 21:30 στο Πειραιώς 131