Μάριος Ατζέμης - a PodCast for Boem

Το HIV πλέον με την πολύτιμη Ιατρική επιστήμη, που έχει κάνει θαύματα στα χρόνια μας, δεν σκοτώνει. Το στίγμα και η έλλειψη ενσυναίσθησης όμως μπορεί.